Skip to main content

Algemene voorwaarden

U kunt afspraken kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang. Toch wil ik u vriendelijk verzoeken om indien een afspraak niet door kan gaan dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven zodat vrijgekomen tijd ingepland kan worden voor een andere cliënt. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. Bij niet nakomen van uw afspraak wordt deze volledig in rekening gebracht. 

Hygiëne en ethiek staan in mijn praktijk hoog aangeschreven en ik verwacht dat mijn cliënten hier eveneens zorg voor dragen.

Er vinden geen erotische massages plaats. Bij ongepast gedrag wordt u verzocht de praktijk direct te verlaten en wordt aangifte gedaan.

Vriendelijk verzoek om uw mobiele telefoon tijdens consult uit te schakelen of op stil te zetten.

Practica Natura is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Practica Natura is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verkeerde of niet volledige informatie en of verzwijgen van medische informatie over bijv. lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Bij twijfel kan door therapeut de behandeling worden gestaakt.

Behandeling door een therapeut is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling. Samenwerking en overleg met behandelend arts wordt aanbevolen.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.